Brygady Pancerno-Motorowe czy Motorowe Oddziały Zaporowe?

Spekulacje i hipotezy dotyczące alternatywnych przebiegów wydarzeń oraz wszystkie inne tematy historyczne, które nie mieszczą się w powyższych kategoriach forum.
evanger

Post autor: evanger » czw sty 29, 2009 10:53 pm

Uważam za optymalną propozycję Dep. Dowodzenia Ogólnego MSWojsk z końca 1936. Zakładano OPM w sile brygady na bazie BKaw w postaci:
-3 pułki kaw. zmot.
-batalion czołgów lekkich
-bat. ppanc.
-dyw. art. (16 dział)
-dyw. plot.
-oddział rozp. o sile batalionu...

Na nią nałożyłyby się uwagi Kasprzyckiego:
-zwiększenie art. do poziomu pułku (co najmniej 24 działa)
-zwiększenie czołgów do poziomu pułku (co najmniej 2 bat.)
-może jeszcze rozwinięcie dyw. rozp. do poziomu pułku (np dwa dywizjony: jeden panc., drugi zmot.)

Otrzymalibyśmy dywizję lekką na miarę naszych możliwości. Można ją nazwać Lekką Dywizją Zmechanizowaną, Lekką Dywizją Panc-Mot. czy Dyw. Szybką. Słabsza od Niemieckich, ale na tyle silna by załatać dzióry w naszych szykach. A w sprzyjających okolicznościach może nawęt "ukąsić" przy wsparciu inny jednostek. Na oko ok. 9000 żołnierzy. Przy odrobinie determinacji, samozaparcia, chęci i zdecydowanych działaniach stać nas na to.

Centurion76

Re: Brygady Pancerno-Motorowe czy Motorowe Oddziały Zaporowe

Post autor: Centurion76 » ndz maja 05, 2013 9:10 pm

R. Białkowski w artykule "Pancerne i motorowe związki taktyczne w Wojsku Polskim w latach 1926 - 1936. Koncepcje i realizacja." Wspomina, że w 1932r uznano za możliwe wystawienie na rok budżetowy grupy pancernej w składzie:
- 5-6 kompanii tankietek,
- 1 trzy kompanijny batalion czołgów Vickers E,
- 3-4 szwadrony samochodów pancernych,
- 1, 2 lub 3 bataliony piechoty na samochodach ciężarowych,
- 1 kompania piechoty na samochodach terenowych,
- 2 dywizjony artylerii zmotoryzowanej,
- 1 kompania saperów na samochodach ciężarowych,
- 1/2 kolumny pontonowej
Projekt został zaopiniowany przez Dowództwo Broni Pancernych M. S. Wojsk. które stwierdziło, że w polskich warunkach tworzenie tak silnego oddziału jest przedwczesne i zaproponowało własny skład grupy pancerno motorowej:
- dowództwo grupy,
- 1 szwadron samochodów pancernych,
- 2 lub 3 kompanie czołgów TK,
- 1 kompania czołgów Vickers,
- 1 batalion piechoty (2 kompanie strzeleckie, 2 kompanie ckm)
- 1-2 baterie artylerii,
- 1 pluton saperów na samochodach ciężarowych, ewentualnie 1/2 kolumny pontonowej
- 1/2 kolumny sanitarnej
- polowy pluton warsztatowy
- kolumna samochodowa
Przy tej okazji D. B. Panc. wypowiedziało się przeciwko planom tworzenia improwizowanych grup wojsk zmechanizowanych, uznając, że improwizowany charakter takiej grupy uniemożliwi jej skuteczne użycie i dowodzenie nią.
Opisał też studium Oddziału III Szt. Gł. w którym stwierdza się, że grupa pancerno-motorowa powinna mieć skład pozwalający na samodzielne wywalczenie powodzenia na pewnym odcinku frontu oraz samodzielne rozwinięcie i wykorzystanie uzyskanego sukcesu. za typowe zadania dla grupy pancerno motorowej uznano:
- działania na własnym skrzydle,
- działania w osłonie koncentracji,
- zagony dla uchwycenia ważnego rejonu lub na tyły nieprzyjaciela,
- osłona własnych wojsk i pościg,
Według tego samego studium grupa powinna składać się z:
- elementu rozpoznawczego: samochody pancerne, motocykle, czołgi TK, piechota na transporterach gąsienicowych,
- elementu uderzeniowego: 4 kompanie czołgów w tym tylko 1-2 kompanie Vickersó,
- elementu wiążącego: co najmniej batalion piechoty,
- elementów pomocniczych: plutony - łączności, regulacji ruchu, saperów zmotoryzowanych, techniczno warsztatowy.
Niestety za tymi wszystkimi przemyśleniami nie poszły decyzje o powołaniu grupy pancerno motorowej. Możliwe, że gdyby właściwe decyzje podjęto mielibyśmy we wrześniu 1939r dwie już sformowane brygady pancerno motorowe i trzecią w trakcie formowania.

ODPOWIEDZ